AM-PRO Players agency

O AM-PRO Players Agency

AM-PRO Players Agency je hráčska agentúra, ktorá zastupuje futbalistov na Slovensku a v zahraničí. Spoločnosť AM-PRO Players Agency vznikla s cieľom poskytnúť komplexné služby pre profesionálnych futbalistov, či mladých talentovaných hráčov.

Denis Sadlák

Sprostredkovateľ SFZ
  sadlak@amproagency.sk

Ľubomír Pavuk

Sprostredkovateľ SFZ
  pavuk@amproagency.sk
ampro_csollei

Attila Csöllei

Skauting
  csollei@amproagency.sk

Peter Bačík - Kondičný tréner

Kondičné tréningy pre športovcov v Bratislave Vám pomôžu zlepšiť:

Silu, vytrvalosť a koordináciu
Maximálnu a výbušnú silu
Pooperačné stavy a zranenia

Transfery

Naše služby

Skauting hráčov

Medzinárodné transfery

Sústredenia a prípravy

Právne poradenstvo

Finančné poradenstvo

Individuálna starostlivosť